Download R4S application:

Huayu Electrical Appliance Group Co.,Ltd

Contact information

168 HUAN CHENG, NORTH ROAD, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Tel: 135 6789 9886

huayugroup.com
Contact us